2223-P3A4A-zeeklasdiVM200922

Welgezind en welgezwind stapten we naar het staketsel in Nieuwpoort. Onze gidsen Alain en Eddy leerden ons krabben vangen. Het mandje met de vissenkoppen als aas gooiden we als een frisbee de zee in. Bij onze buit van 2 grote en 9 kleine krabben kregen we heel veel info. Wist jij dat de krab zijwaarts loopt bv??
Start diapresentatie